Powązki - Cimitero

Powązki - Cimitero
NudoPère Lachaise 21Ingresso GolgotaIl boiaTarghetta Rodolfo d'AustriaCarlo VICimiteroIntervento finale