TeschioNudoIl Cristo VelatoL'ImperatoreIntervento Mariella OrsiIl sacerdoteCimiteroDettaglio