Sarcofago Maria Teresa d'Austria

Sarcofago Maria Teresa d'Austria

Sarcofago dell'Imperatrice Asburgica

TecheCalendarioNuragheIntervento inizialeInsiemeLapide con teschioContributo artisticoIl sacerdote