Powązki - Cimitero

Powązki - Cimitero
La sfilataPère Lachaise 3PesteGolgota navata dei pretiCripta dei tre scheletriDettaglioMorire in ospedaleInterno del Cimitero